Aan boord nemen van vrijwilligers • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
februari 2020
Aan boord nemen van vrijwilligers
Beste scout,

Wij vinden het belangrijk dat elke landelijk vrijwilliger zich thuis voelt binnen Scouting Nederland. Het landelijk HRM-team, welke zich vanaf nu alleen nog op landelijk vrijwilligers richt, wil hier samen met jou voor zorgen. Uit onderzoek weten we dat als vrijwilligers stoppen met een functie, dit vaak in het eerste halve jaar gebeurd. Om dit te voorkomen wil het Landelijk HRM-team aan de slag gaan met een pilot, om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat vrijwilligers vroegtijdig stoppen met hun functie.

Hiervoor is een projectgroep gestart om te onderzoeken hoe we het beste vrijwilligers van het Landelijk HRM-team aan boord kunnen nemen. Met de term ‘aan boord nemen’ (onboarding) wordt er gekeken wat er nodig is om een vrijwilliger zijn/haar klus goed te laten uitvoeren en hem/haar te betrekken bij een team en haar cultuur. Aan boord nemen gaat dus verder dan het beloftegesprek, een inwerklijst en het geven van basisinformatie over het eigen team.

Deze pilot draaien we eerst in het Landelijk HRM-team. Met onze ervaringen willen we een actieplan maken voor het aan boord nemen van andere landelijk vrijwilligers. In de cyclus duurzaam vrijwilligersbeleid, “de walvis”, vind je het ‘aan boord nemen’ gevisualiseerd met de roze pijl. Aan boord nemen is een nauwe samenwerking tussen de HRM’er en de teamcoördinator / voorzitter / projectleider. Om goed te weten welke behoeften en wensen er liggen, gaan we dan ook graag met deze doelgroepen in gesprek.

In eerste instantie spreken we graag de HRM’ers en vrijwilligerscoördinatoren (fase 1). Na deze input spreken we met voorzitters, teamcoördinatoren en projectleiders (fase 2). Tot slot komt de projectgroep met een aanbeveling (fase 3/4).

Marcel Netten en Benjamin Hillebrand vormen samen het kersverse duo dat met deze opdracht aan de slag gaat. De verwachting is dat alle gesprekken binnen nu en een paar maanden zullen plaatsvinden. Erwin Clabbers is eveneens aan deze werkgroep verbonden. Hij is de contactpersoon voor deze werkgroep.

Komende tijd kan je dus een e-mail verwachten met een uitnodiging voor dit gesprek. We stellen jullie medewerking zeer op prijs, want sámen werken wij aan een duurzaam vrijwilligersbeleid!

Vragen over deze mail kunnen gestuurd worden naar Erwin Clabbers via hrm@scouting.nl.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Akkermans
Deze mail is verstuurd aan teamcoördinatoren, projectleiders, voorzitters, vrijwilligerscoördinatoren & operationele HRM'ers,
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram