Informatie over landelijke contributie 2020 • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
februari 2020
Informatie over landelijke contributie 2020
Beste penningmeester,

In april wordt de contributienota voor jouw Scoutinggroep of -organisatie voor 2020 opgemaakt, je ontvangt daarover in maart bericht. Om de hoogte van de contributie voor jouw groep of organisatie te kunnen vaststellen vragen we je om uiterlijk 15 maart de gegevens te controleren in Scouts Online. Voor het aantal leden gaan we uit van het gemiddelde aantal leden van 2019 zoals in Scouts Online geregistreerd. Kijk ook even naar de wijze van betaling die voor je groep of organisatie staat ingesteld. Hierbij vind je meer informatie over de berekening en hoe je deze kunt bekijken.  

Verhoging contributie en vervallen korting
Zoals elk jaar wordt de contributie geïndexeerd, volgens de CPI index met 1.7%. Daarnaast is door de landelijke raad op 14 december 2019 besloten om de landelijke afdracht per lid te verhogen met € 0,40 in verband met sterk gestegen kosten. De contributie die je betaalt aan de landelijke vereniging wordt daarmee voor 2020 € 23,70 per lid.

Ook heeft de landelijke raad besloten de korting van 3% bij betalen in één termijn niet meer toe te passen. In het verleden werden deze kosten gedekt door de rente die ontvangen werd over de vroeg ontvangen contributie.  Met de huidige rentestand verdient deze regeling zich echter niet meer terug.

Oorzaak kostenstijging
Het landelijk bestuur heeft geconstateerd dat zonder maatregelen de inkomsten en uitgaven in toenemende mate niet in balans zijn, waardoor de begroting en de activiteiten van de vereniging onder druk staan. Dit heeft verschillende oorzaken. Inkomsten van derden zoals de Postcode Loterij worden niet geïndexeerd maar de kosten die hiermee gedekt worden stijgen wel. Voor hetzelfde bedrag kun je ieder jaar dus minder doen. Andere begrotingsposten stijgen de komende jaren fors, zoals verzekeringskosten en de contributie voor de wereldorganisaties WOSM / WAGGGS. Tot slot zijn de loonkosten voor de beroepskrachten van de vereniging sinds 2014 fors gestegen als gevolg van onderhandelingen in de cao Sociaal Werk. Zie ook punt 12 Financiën en beheer van de landelijke raadsstukken van 14 december 2019.

Wat Scouting Nederland te bieden heeft
Het lijkt ons goed om in dit licht ook te wijzen op wat je als groep/organisatie en lid krijgt voor je contributie aan Scouting Nederland. Oftewel alle voordelen die je als Scoutinggroep of -organisatie hebt doordat je onderdeel uitmaakt van Vereniging Scouting Nederland. Hiervoor verwijzen we naar de lidmaatschapsfolder, dat ook door jou gemakkelijk verstrekt kan worden aan je leden en andere geïnteresseerden.    

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar als je toch vragen hebt, stuur die dan naar het landelijk team financiën via financien@scouting.nl.

Met vriendelijke groet, 

Fedde Boersma
directeur Scouting Nederland
Download Wegwijzer
Dit bericht is verzonden naar penningmeesters van Scoutinggroepen, regio's, kampeerterreinen en andere Scoutingorganisaties.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram