Coronavirus en RSW / LSW • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
maart 2020
Coronavirus en RSW / LSW
Beste regio-organisator,
 
Het coronavirus heeft gevolgen voor iedereen in Nederland. De op dit moment geldende quarantainemaatregelen hebben ook invloed op veel RSW’s en we bieden jullie graag duidelijkheid rondom de RSW en LSW, voor zover dat mogelijk is. In deze mail lees je de stand van zaken op dit moment.
 
Kan onze RSW doorgaan?
Houd hiervoor onze richtlijnen in de gaten. Je kunt deze vinden op https://www.scouting.nl/coronavirus. Voor de RSW’s in het eerste weekend van april geldt helaas dat deze op die datum geen doorgang kunnen vinden. RSW’s die gehouden worden na 6 april adviseren we gezien de ontwikkelingen rond het coronavorus (COVID-19) en de verspreiding van het virus op dit moment geen uitgaven meer te doen, te kijken naar een alternatief en de coronapagina op Scouting.nl in de gaten te houden.
 
Aanpassing in speldraad / thema
Het oorspronkelijke thema van de LSW en RSW is ‘Jungle Fever’. Dit komt voort uit het feest ter ere van 100 jaar welpen en gaat terug naar de oorsprong van de welpen en het Junglebook-verhaal. In het themaverhaal voor de RSW gaat het over een ziekte die onder de scouts is uitgebroken. Dit thema is vorig jaar bedacht en geschreven, maar is door de uitbraak van het coronavirus niet meer passend. We adviseren om voor de verhaallijn van de RSW meer de nadruk te leggen op het stukje jungle en de oorsprong van Scouting in de vorm van de link naar het eerste Scoutingkamp dat Baden Powell organiseerde op Brownsea Island.
 
Wij kunnen geen RSW organiseren, kunnen wij toch ploegen afvaardigen naar de LSW?
Ja. Elke regio heeft het recht om een aantal ploegen af te vaardigen naar de LSW, zoals aangegeven op de definitieve toewijzing van ploegen die eerder rondgemaild is. Het is aan de regio’s zelf om te bepalen hoe je de ploegen selecteert; door wedstrijden, loting of anderszins. Let er wel op dat de LSW veel zelfstandigheid vraagt van de deelnemers. Wil je regio toch liever geen ploegen sturen? Geef dit dan door aan de LSW organisatie.
 
Gaat de LSW door?
Ook de LSW volgt onze richtlijnen. Vooralsnog gaan de evenementen voor jeugdleden na 6 april door, met uitzondering van HIT 2020. Er vindt deze week overleg plaats binnen de LSW-organisatie en later deze week met het crisisteam van Scouting Nederland, waarna we vrijdag einde dag opnieuw gaan communiceren met de regio’s.
 
Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen? Mail dan naar communicatie@scouting.nl. Afhankelijk van het soort vraag zullen we deze beantwoorden of voor je doorzetten naar de LSW-organisatie, zodat zij je van een antwoord kunnen voorzien.
Dit bericht is verstuurd naar alle regio-organisatoren scouts en voorzitters en secretarissen van regio's.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram