Nieuwe procedure VOG • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
april 2020
Nieuwe procedure VOG
Beste scout, teamleider, voorzitter, projectleider, vrijwilligerscoördinator en/of HRM-er,
 
Het zijn bijzondere tijden nu we door het Corona virus een groot deel van de vereniging stilgelegd hebben en we veel evenementen moeten aflasten. Op veel plekken zien we gelukkig dat scouts hun schouders er onder zetten en er het beste van maken. En er komt een moment in de nabije of verdere toekomst dat we weer los kunnen en onze leden ook offline een geweldige tijd kunnen geven. De ondersteuningsorganisatie loopt ook gewoon door en dat is mooi om te zien. Dit betekent dat we een aantal zaken rond veilig werken ook gewoon door laten lopen.  
 
Een belangrijke randvoorwaarde van de samenwerking tussen en met vrijwilligers is sociale veiligheid. Om al onze leden een veilige werkomgeving en een veilig spelklimaat te bieden is de welbekende Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijk middel.
 
In 2019 zijn we begonnen om alle zaken die met de VOG te maken hebben te evalueren, aan te passen en aan te scherpen met het doel om transparantie in het volledige proces te krijgen, van aanvraag tot en met eventueel uitschrijven bij geen VOG.
 
Tijdens dit proces hebben we niet alleen geluisterd naar opmerkingen vanuit het werkveld, maar ook nieuwe richtlijnen vanuit overheidsinstanties en signalen van vrijwilligers meegenomen. Een proces waarbij wij niet alleen
 
In de bijgaande samenvatting vind je de belangrijkste uitgangspunten van ons VOG-beleid. Het complete document is op verzoek beschikbaar.
 
Mis je iets of is er iets niet duidelijk? Mail naar vog@scouting.nl of bel op maandag of donderdag naar de VOG coördinator via 033-496 0931
Dank voor je aandacht!
 
Met vriendelijke groet,
Scouting Nederland

Evert Bor
Team Sociale veiligheid – VOG coördinator

Samenvatting:
Nieuwe procedure VOG

Het landelijk bestuur heeft de nieuwe procedure rondom de handhaving van VOG’s voor landelijke vrijwilligers vastgesteld. Deze geldt per direct. Deze procedure geeft helderheid aan onze vrijwilligers en voorkomt frustraties.

Belangrijkste regels die we met elkaar in acht moeten nemen:
  • Een VOG moet bij Scouting Nederland binnenkomen, de vrijwilliger is hier zelf verantwoordelijk voor;
  • In zijn algemeenheid dient binnen 3 maanden na benoeming de VOG binnen te zijn; bij nieuwe leden wordt de kennismakingsperiode bij ontbreken van een VOG niet omgezet in lidmaatschap, bij bestaande leden volgt uiteindelijk ontheffing uit functie of beëindiging van lidmaatschap;
  • De 3 maanden na benoeming zijn in het huishoudelijk reglement benoemd als kennismakingsperiode;
  • Bij doorlopende projecten/evenementen zoals bijvoorbeeld JOTA-JOTI, LSZW, LSW en HIT blijft de regel van toepassing dat alle vrijwilligers ruim voor aanvang van hun evenement/project een geldige VOG geregistreerd dienen te hebben;
  • Is een VOG na de eerste digitale aanvraag niet tijdig overhandigd, dan kan gekozen worden voor een tweede digitale aanvraag maar dient er ook een melding te gaan naar de VOG-coördinator
  • Is een VOG ook na twee keer niet overhandigd, dan wordt ALTIJD een melding gemaakt bij de VOG coördinator.
  • Als iemand ook de derde , op papier aangevraagde en zelf betaalde versie versie niet binnen de gestelde tijd kan overhandigen, wordt iemand via de VOG-coördinator door juridische zaken uitgeschreven uit de landelijke vrijwilligerspool. De VOG-coördinator houdt gedurende het hele proces de betrokken HRM’er op de hoogte.
  • Uitzonderingen worden alleen gemaakt na een gemotiveerd verzoek daartoe, gericht aan vog@scouting.nl; de directeur van Scouting Nederland beslist na advies te hebben ingewonnen bij juridische zaken en landelijk VOG-coördinator.
Dit bericht is verstuurd naar teamleiders, voorzitters, projectleiders, vrijwilligerscoördinatoren en HRM-ers van Scouting Nederland
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram