Landelijke netwerkdag Scouting Academy wordt verplaatst naar 7 februari 2021 • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
april 2020
Landelijke netwerkdag Scouting Academy wordt verplaatst naar 7 februari 2021
Beste coördinator Scouting Academy, trainer, praktijkcoach of instructeur,

Landelijke netwerkdag Scouting Academy wordt verplaatst naar 7 februari 2021
Begin januari is bekend gemaakt dat ‘het LOSA’ zoals we die voorheen kende wegvalt en plaats maakt voor de Landelijke netwerkdag Scouting Academy. De landelijke netwerkdag Scouting Academy is voor regionale en landelijke vrijwilligers van Landelijk team Scouting Academy. Deze eerste Landelijke netwerkdag die op 20 juni 2020 gepland staat, wordt verplaatst. Het is nog onzeker hoe de coronamaatregelen er op 20 juni uit zullen zien. In verband met de voorbereidingen voor deze dag, is besloten om deze dag te verplaatsen naar zondag 7 februari 2021.

Landelijke netwerkdag: what’s in it for me?
Op verzoek van de landelijke raad voert het beleidsadviesteam van Landelijk team Scouting Academy momenteel een breed landelijk onderzoek uit, over de stand van zaken na 10 jaar Scouting Academy. In dit onderzoek staan 3 vragen centraal:
  1. Hoe wordt Scouting Academy gewaardeerd en welk effect heeft dit op de kwaliteit van groepsvrijwilligers?  
  2. Hoe draagt Scouting Academy bij aan het bereiken van het gewenste niveau van het teamprofiel?
  3. Wat is er nodig om groepsvrijwilligers deskundig te krijgen en houden en om teams op het gewenste niveau van het teamprofiel te krijgen en houden?
Alvorens de Landelijke netwerkdag op 7 februari zullen de meeste uitkomsten van het onderzoek al bekend gemaakt zijn. Dit biedt ons de gelegenheid om op 7 februari gezamenlijk de vertaalslag te maken naar de toekomst: Wat betekenen deze uitkomsten voor jouw regio of team en hoe kunnen we met elkaar werken aan verbetering? Dit zijn twee van de vragen die centraal zullen staan op 7 februari.

Programma
De Landelijke netwerkdag zal op 7 februari in de middag plaats vinden. Het definitieve programma en de inschrijflink volgen nog.

Combinatie met Landelijke netwerkdag logeer-, bivak-, kamp en expeditietrainers
Op 7 februari vindt ook de Landelijke netwerkdag voor logeer-, bivak-, kamp en expeditietrainers plaats. In de ochtend is er een specifiek programma voor deze betreffende trainers. In de middag zal de netwerkdag voor logeer-, bivak-, kamp en expeditietrainers samenvloeien met de Landelijke netwerkdag Scouting Academy. Ook hiervoor geldt: Het definitieve programma en de inschrijflink voor de netwerkdag voor logeer-, bivak-, kamp en expeditietrainers volgen nog.

Dus…
Wil jij meegenomen worden in belangrijke ontwikkelingen rondom Scouting Academy en meedenken over mogelijke verbeteringen? En heb je zin in een inspirerende middag? Noteer dan nu alvast deze landelijke netwerkdag Scouting Academy van 7 februari in je agenda!

Met vriendelijke groet,
Landelijk team Scouting Academy
Deze mail is verstuurd aan alle regionale Scouting Academy vrijwilligers.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram