Mogelijkheden voor binnenopkomsten en aangepaste richtlijnen om het Scoutingspel te spelen. • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
mei 2020
Update factsheet - Scoutingspel vanaf 1 juni
Beste voorzitters en secretarissen,

In deze e-mail vinden jullie de meest recente informatie met betrekking tot het coronavirus en Scouting. Met de verdere versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus hebben we de factsheet voor richtlijnen op enkele punten aangepast. Deze richtlijnen gelden vanaf 1 juni. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
  • Opkomsten en activiteiten voor jeugdleden t/m 18 jaar mogen óók binnen plaats vinden tot een maximum van 30 jeugdleden tegelijkertijd in het gebouw. Dit is exclusief leiding. Om het aantal leden te beheersen is opgave vooraf een voorwaarde. Een checkgesprek (‘zijn er klachten?’) voor aanvang van de opkomst met het jeugdlid of de ouder is noodzakelijk.
  • Het maximum aantal vrijwilligers waarmee je binnen kunt samenkomen is eraf gehaald. Voorwaarde is dat de bijeenkomst noodzakelijk is voor de voortgang van de vereniging, denk aan een vergadering, groeps- of regioraad, onderhoud aan een boot of een noodzakelijke training. En dat je de 1,5 meter kunt hanteren. Fysieke bijeenkomsten, anders dan de noodzakelijke, zoals teambuilding of gezelligheidsactiviteiten, mogen alleen buiten plaatsvinden.
  • Er is meer ruimte voor activiteiten op het water doordat het aantal scouts in een vlet wordt bepaald op basis van de 1,5 meter afstandsregel voor scouts vanaf 12 jaar. Ook onderhoud van boten kan goed plaats vinden.
  • Een andere versoepeling is dat je weer eten en drinken kunt verstrekken aan jeugdleden, mits je goed let op hygiëne.

Let op: deze versoepelingen gaan in vanaf 1 juni. Tot die tijd gelden de afspraken als vermeld in de eerdere factsheet voor het opstarten van Scoutingactiviteiten vanaf 11 mei tot 1 juni. 

Verhuur

Regelmatig speelt de vraag wanneer clubhuizen weer verhuurd mogen worden. Het kabinet heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijkheden voor kampen en gebruik van groepsaccomodaties en we raden dan ook aan om hierover in overleg te gaan met de gemeente. Laat duidelijk zien wat je onderneemt op het gebied van hygiënemaatregelen en de 1,5 meter richtlijn voor huurders.
 
Financiële tegemoetkoming TOGS
Scoutinggroepen voldoen in eerste instantie niet aan de voorwaarden voor de tegemoetkomingsregeling van de overheid voor COVID-19: TOGS. Los van de voorwaarden over omzetverlies en vaste lasten, voldoen we niet aan de juiste KVK SBI codes. Er kan nu wel maatwerk worden aangevraagd zodat we met onze SBI code toch in aanmerking komen. Maatwerk aanvragen  heeft alleen zin als je voldoet aan de overige voorwaarden. Zie het speciale infoblad hierover  
 
Blijf alert op afstand van 1,5 m
Op social media was zichtbaar dat het bij opkomsten van vooral 18+ leden niet overal is gelukt om de 1,5 meter afstand te bewaren. Goed om hier alert op te blijven in verband met de gezondheid van onze leden en hun thuisfront. Gemeenten zijn welwillend geweest om Scoutinggroepen weer te laten starten, maar als er niet aan de richtlijnen wordt gehouden kan het ook weer teruggedraaid worden. Dat zou jammer zijn voor de leden die zich wél aan de afspraken hebben gehouden.
 
Betrek jeugd
Mark Rutte deed een oproep in de persconferentie van 19 mei: betrek kinderen en jongeren bij het inrichten van een zo veilig mogelijke samenleving. Hun creativiteit kan zeer waardevol zijn. Dit geldt ook voor Scouting! Ook scouts kunnen meedenken met bijvoorbeeld de gemeente om een veilige samenleving in te richten. Biedt de gemeente aan gebruik te maken van de creativiteit van onze scouts. En vraag jeugdleden hoe zij een veilige Scoutinggroep voor zich zien. Wat kun je bij kinderen onder de 12 samen afspreken over hygiëne en wat kun je met kinderen boven de 12 samen bedenken om direct contact te vermijden en afstand te bewaren? Creatieve ideeën zien we graag op social media of gedeeld met het landelijk service centrum via de mail: communicatie@scouting.nl
 
Veiligheid
Nu veel groepen weer starten met opkomsten en er ook voor vrijwilligers meer ruimte is om in en rondom het clubgebouw samen te komen, is het goed om naast alle hygiënemaatregelen, nog even goed te kijken naar veiligheid zoals brandveiligheid en ook legionella. Voldoet het gebouw nog steeds aan alle veiligheidsaspecten?
 
Zomerkampen
Er is veel contact met de overheid om helder te krijgen onder welke randvoorwaarden zomerkampen mogelijk zijn. Met name de uitdagingen en risico’s van het kunnen handhaven van 1,5 meter zijn hierbij onderwerp van gesprek. Ondertussen wordt door zomerkamporganisaties in gezamenlijkheid gewerkt aan een protocol om richting te geven aan het verantwoord en veilig kunnen organiseren van een kamp. Het uitgangspunt is nog steeds dat we op 1 juni duidelijkheid willen geven over de zomerkampen van 2020. 

Bekijk scouting.nl/coronavirus voor het antwoord op veel gestelde vragen. Staat jouw vraag er (nog) niet bij? Laat het weten via een reply op deze mail of mail naar communicatie@scouting.nl.

Met vriendelijke groet,

Landelijk team Communicatie
Scouting Nederland
Lees meer!
Dit bericht is verzonden aan voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties, leden van het landelijk bestuur en beroepskrachten van het landelijk servicecentrum.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram