@-scout, jouw tweewekelijkse Scoutingupdate! • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
juni 2020
Landelijke raad zaterdag 13 juni a.s.
 
Beste scout,

Ten behoeve van de landelijke raad van 13 juni a.s. zijn vandaag de volgende stukken op de website geplaatst:

De nazending met beantwoording regiovragen en aanvulling op de agenda
Bijlage: Jaarverslag geschillencommissie en Commissie van Beroep 2019
Bijlage: Jaaroverzicht geschillen 2019
Bijlage: Jaarverslag Scoutinglandgoed Zeewolde 2019 

Zoals gemeld is er op zaterdag 13 juni i.v.m. de corona maatregelen geen fysieke bijeenkomst maar een digitale bijeenkomst. Hiervoor is het noodzakelijk tijdig vooraf aan te melden! Aanmelden voor het meningsvormend of het besluitvormend deel kan tot en met uiterlijk zondag 7 juni a.s.

Alle belangstellenden die willen deelnemen aan het meningsvormend deel kunnen gebruik maken van de volgende link: https://sol.scouting.nl/as/form/31369/participant/new/

Raadsleden en plv. raadsleden kunnen zich voor het meningsvormend en besluitvormend deel van de landelijke raad aanmelden via deze link: https://sol.scouting.nl/as/event/4210/details/
(Let er wel op dat je eerst in Scouts Online inlogt met jouw rol als (plv) landelijk raadslid)

Let op: In verband met de noodzakelijke voorbereidingen kunnen alleen raadsleden en belangstellenden die zich uiterlijk 7 juni hebben aangemeld deelnemen aan deze landelijke raad.

Agendapunten waarvoor een besluit nodig is zijn zoveel mogelijk doorgeschoven naar de volgende landelijke raad van 12 december 2020. Een aantal besluiten kunnen echter niet doorgeschoven worden naar de volgende landelijke raad. Hiervoor wordt voorafgaand aan de digitale landelijke raad per e-mail  een schriftelijke stemronde gehouden.

Let op: Alle en alléén de in Scouts Online geregistreerde leden van de landelijke raad (niet de plv. leden) die zich tijdig hebben aangemeld, ontvangen uiterlijk dinsdag 9 juni een unieke link waarmee zij tot en met donderdag 11 juni anoniem 1 stem op elk voorstel kunnen uitbrengen. De planning en procedure hiervoor staat beschreven in de 'Informatie vooraf' in de nazending met beantwoording regiovragen. 

Bij vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar lr@scouting.nl.

Met vriendelijke groet,

Landelijk bestuur
Dit bericht is bestemd voor alle leden en plv. leden van de landelijke raad, voorzitters en secretarissen van regio's en steunpunten, abonnementshouders, leden van het landelijk bestuur en de medewerkers van Scouting Nederland.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram