Feedback regio-ondersteuning Scouting Academy Support • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
juni 2020
Feedback regio-ondersteuning Scouting Academy Support
Beste (regio)coördinator Scouting Academy,

Sinds 2010 wordt Scouting Academy als methodiek ingezet om bij te dragen aan de deskundigheidsontwikkeling van Scoutingvrijwilligers. Om regio’s te ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit van de activiteitenprogramma’s en in de persoonlijke ontwikkeling van haar Scoutingvrijwilligers, zijn er sinds 2016 Scouting Academy Support-opleiders actief in de verschillende regio’s. Scouting Academy Support valt onder het Landelijk team Scouting Academy

Vraag om feedback
In de komende maanden worden relevante regiomedewerkers benaderd door de opleider die vanuit Scouting Academy Support gekoppeld is aan jouw regio. De opleider vraagt feedback over een aantal onderwerpen, gericht op Scouting Academy in de regio. Denk hierbij o.a. aan de kwaliteitsverbetering in de regio en de behoefte op het gebied van leeractiviteiten. De vraag om deze feedback staat los van het onderzoek dat momenteel loopt over de methode Scouting Academy. In de vragen komt vooral de samenwerking met de opleider en de ondersteuning die aan de regio wordt geboden, ter sprake.

Doel
Middels het vragen naar feedback hopen we inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen die de regio heeft als het gaat om Scouting Academy en de ondersteuning hierin vanuit de opleider. Het doel van deze feedback is om de kwaliteit van de ondersteuning door de opleider aan de regio te verbeteren en deze (meer) te laten aansluiten bij de behoeften vanuit jullie als regio.

Wat je kan verwachten
De opleider benadert zelf 1 of 2 regiomedewerkers, vanuit het principe om 360 graden feedback te vragen. Het kan dus zijn dat je als coördinator Scouting Academy wordt benaderd om feedback te geven, maar het kan ook zijn dat trainers en/of praktijkcoaches uit de regio worden benaderd. Dit gebeurt voor 30 september. De opleider kiest zelf een geschikte manier om deze feedback te vragen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een (telefonisch) interview of een enquête. De vragen zijn breed opgezet en niet alle vragen zullen in alle regio`s even zeer van toepassing zijn, dit is afhankelijk van hoe zaken georganiseerd zijn. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en eventuele behoeften.

Voor vragen kun je terecht bij scoutingacademy@scouting.nl.

Met vriendelijke groet,

Landelijk team Scouting Academy
Deze mail is verzonden aan alle (regio)coördinatoren van Scouting Academy.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram