Aanpassingen n.a.v. persconferentie 24-6 • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
juni 2020
Aanpassing kamp- en dagactiviteitenprotocollen n.a.v. persconferentie 24 juni
Beste voorzitters en secretarissen,

De kamp- en vakantiedagactiviteitprotocollen op wegaanopzomerkamp.nl en de Scouting Nederland factsheet (reguliere opkomsten) op scouting.nl/coronavirus zijn aangepast naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op woensdag 24 juni 2020. De versoepelde maatregelen per 1 juli geven meer ruimte voor activiteiten en zomerkampen.

Waarom wordt het protocol aangepast?
De overheid blijft met haar maatregelen in beweging op basis van de coronacijfers van het RIVM en hierin volgen wij de ontwikkelingen. We streven naar gezamenlijke afspraken waarmee iedereen veilig op kamp/naar dagactiviteiten zou kunnen. De versoepelingen door de overheid van 24 juni geven de ruimte om óók de kamp-/dagactiviteitprotocollen en de factsheet aan te passen en nog steeds veilig op kamp te kunnen en activiteiten te organiseren. Let wel, indien de overheid besluit de maatregelen deze zomer weer aan te scherpen zullen deze documenten opnieuw aangepast worden. Wees hierop bedacht tijdens het zomerkamp/de dagactiviteit.

De Kampbubbel blijft gehandhaafd
Met de versoepelingen van de maatregelen rond het coronavirus kan en mag weer veel in Nederland. De versoepelingen zijn verwerkt in de protocollen, maar tegelijkertijd blijft de Kampbubbel bestaan. Afstand houden en het naleven van de hygiëneregels blijft cruciaal. Tijdens een kamp zit een grote, diverse, groep kinderen en begeleiders meerdere dagen en nachten dicht op elkaar. Bij slapen in gezamenlijke ruimtes zijn er nadrukkelijk meer risico's. Ook de hygiënische omstandigheden, ventilatie (bij binnenruimtes) en vermoeidheid zijn niet zoals thuis of op school: daar gaat het om kortdurend contact en kortdurend samenzijn. Het voorkomen van besmettingen is dus essentieel. Met de Kampbubbels, waarbinnen nu meer vrijheid is door de versoepelingen, is het verantwoord zo lang relatief dicht op elkaar te zitten. Dat is ook waar experts en overheid groen licht op hebben gegeven.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige versie?
Let op: er zijn in alle documenten op verschillende thema’s aanpassingen doorgevoerd. Bekijk een overzicht van de wijzigingen op pagina 3 en 4 van de protocollen, en de factsheet voor alle aanpassingen. Hieronder de 3 belangrijkste thema’s op basis van de vragen die Scouting Nederland de afgelopen tijd heeft gekregen. 

Afstand houden
De overheid heeft met de versoepeling gekozen voor het loslaten van de afstandsregels tot 18 jaar. Zij houden hierbij de ‘alcohol’-grens aan, zodat dit het meest duidelijk is voor jongeren. Explorers tot en met 18 jaar mogen zeker op kamp/deelnemen aan dagactiviteiten, maar voor het houden van afstand geldt dat iedereen vanaf 18 jaar dus de 1,5 meter in acht dient te nemen. Bij sport-, spel- en bewegen (dus kortdurend contact) hoeft geen afstand gehouden te worden, ook niet voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Dat betekent dat begeleiding ook mee kan doen. Deze afstandsbeperking geldt dus voor de inactieve momenten buiten het spelprogramma op het kamp zoals bij het eten, zitten bij het kampvuur chillen, en slapen.

Overnachten
(Bege)leiding: Indien er een grote slaapzaal / tent is waarbij optimaal geventileerd kan worden, kunnen meerdere begeleiders binnen slapen. Houd dan zoveel mogelijk afstand tussen de bedden, in ieder geval (veel) meer dan 1,5 meter. Twijfel? Slaap individueel!

Jeugdleden: Leden tot 18 jaar kunnen in een groep slapen, maar houd rekening met de volgende zaken:
  • Zorg voor voldoende natuurlijke ventilatie van de slaapruimte (zowel bij tenten als groepsaccommodaties).
  • Zorg voor enige afstand tussen de bedden. Waarborg deze afstand, bijvoorbeeld door: Tassen tussen de bedden te plaatsen en/of steeds een plaats vrij te houden tussen de bedden, In kleinere groepen te slapen verspreid over meerdere kamers of tenten, In individuele tenten te laten slapen.
  • Stapelbedden zijn toegestaan mits aan bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan, zoals voldoende natuurlijke ventilatie.

Vervoer
  • Leden t/m 12 jaar: Geen maximum aantal kinderen in een auto, hiervoor geldt dat je net zoveel kinderen mag vervoeren als er zitplaatsen (gordels) zijn in de auto. Mondkapjes dragen bij gezamenlijk vervoer is in deze leeftijdsgroep niet nodig.
  • Leden 13 tot 18 jaar: Geen maximum aantal personen per auto (het aantal plaatsen/gordels is bepalend). Reizen met een mondkapje wordt geadviseerd als deelnemers uit verschillende huishoudens komen.
  • Vermijd drukte in het openbaar vervoer om contacten buiten de Kampbubbel te voorkomen. Overweeg voor oudere deelnemers of het reizen per fiets naar het kampterrein een goede en veilige optie is. Ga je fietsen? Reis dan ook enkel in (een subgroep van) de Kampbubbel.
  • Begeleiding en andere betrokkenen, kunnen carpoolen. Reizen met het openbaar vervoer kan, maar vermijd drukte en volg de regels in het OV. 
  • Indien er gebruik gemaakt wordt van gezamenlijk vervoer zoals personenbusjes en touringcars, houd dan rekening met de hygiënemaatregelen die gelden in voor dit vervoerstype en maak duidelijke afspraken met het busbedrijf.  Vervoer vindt uitsluitend plaats met de eigen Kampbubbel.


Ga naar wegaanopzomerkamp.nl voor de geupdatete kamp- en vakantiedagactiviteitprotocollen

Download hier de nieuwste Scouting Nederland factsheet (reguliere opkomsten)

Waar kan ik terecht met mijn vragen over deze aanpassingen?
Heb je/heeft jouw groep de aanpassingen gelezen, maar moeite om deze door te vertalen naar het kamp/de dagactiviteiten? We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit vragen oproept. Daarom kun je vanavond tussen 19.30 en 21.00 uur je vragen stellen in het Whatsappuurtje aan Kim en Lars uit het Scouting Nederland crisisteam via 0657746422. Dit nummer is 24/7 in de lucht, dus vragen stellen voor of na het Whatsappuurtje kan ook altijd.

Bekijk scouting.nl/coronavirus voor alle downloads en het antwoord op veelgestelde vragen.

Welk effect heeft de coronacrisis op de kampen en activiteiten van de komende zomervakantie?
De coronacrisis heeft gevolgen voor zomervakanties van kinderen en jongeren. Er is grote behoefte aan goede vakantievoorzieningen. We zien dat zomerkampen- en activiteiten op sommige plekken doorgaan, al dan niet in aangepast vorm, terwijl andere organisaties ervoor kiezen geen kamp of een alternatief aan te bieden. Van veel organisaties horen we ook dat er een toename van inschrijvingen is.

Met een korte enquête inventariseren we samen met de andere kinderkamporganisaties waarmee het protocol is opgesteld, het effect van de coronacrisis op de vakantiekampen en -activiteiten van de komende zomervakantie. We zijn benieuwd wat er ten opzichte van de oorspronkelijke plannen veranderd is door de coronacrisis. Op basis van de cijfers kunnen we de impact duidelijk maken, ook richting de overheid. We willen je vragen om namens je groep deze enquête in te vullen. Alvast veel dank voor het deelnemen! Ga hier naar de vragenlijst: https://www.survio.com/survey/d/H7Y9F9I6I1M8A4P8Y. De uitslagen van het onderzoek worden anoniem verwerkt.

Met vriendelijke groet,

Jaap Boot
Voorzitter Scouting Nederland

Fedde Boersma
Directeur Scouting Nederland
Lees meer!
Dit bericht is verzonden aan voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties, leden van het landelijk bestuur en beroepskrachten van het landelijk servicecentrum.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram