Uitnodiging Werkatelier Vrijwilligersbeleid op 11 juli 2020 • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
juni 2020
Uitnodiging Werkatelier Vrijwilligersbeleid op 11 juli 2020
Beste scout,

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan het Werkatelier Vrijwilligersbeleid op 11 juli tussen 09.30 uur en uiterlijk 15.00 uur op het Scoutinglandgoed in Zeewolde.

Als je deze mail ontvangt vragen we je in ieder geval te reageren en ons te laten weten of je van plan bent te komen, verhinderd bent of het nog niet weet. Graag uiterlijk 2 juli een bericht aan hanneke.kreekel@scouting.nl om ons hiervan op de hoogte te brengen.

De bijeenkomst wordt coronaproof georganiseerd en zal om 10.00 uur starten en om 14.30 uur worden afgerond. Het doel van de bijeenkomst is:

  • Tot een gezamenlijke basis te komen voor het landelijk vrijwilligersbeleid van Scouting Nederland. Hierin wordt uitgegaan van de eerder besloten visie op duurzaam vrijwilligersbeleid (landelijke raad december 2018) en het model walvis (zie website).
  • De onderzoeksuitkomsten die de twee onderzoeken bij de landelijke vrijwilligers en bij de vrijwilligerscoördinatoren & HRM’ers (Aan boord nemen) opgeleverd hebben te gebruiken om tot het verbeteren van dit beleid te komen en actiepunten voor de toekomst te definiëren.
  • Op 11 juli staat het gezamenlijk kader centraal. We willen ook de gezamenlijke uitgangspunten bij jullie toetsen, die tussen de visie en de hulpmiddelen in ons “kompas” zijn.

In het najaar willen we een vervolg organiseren om concreter in te zoomen op de verschillen tussen, maar ook de ruimte binnen teams om het vrijwilligersbeleid vanuit het maatwerk en eigen kleur te benaderen.

In het programma zal er in het eerste deel een introductie door Willem-Jan de Gast gegeven worden. Willem-Jan is een expert op het gebied van vrijwilligersbeleid in Nederland. Hij is ook betrokken geweest bij het traject waar de visie-ontwikkeling uit voort gekomen is. Hij geeft ons een blik op hetgeen er buiten Scouting op vrijwilligersgebied gebeurt.

We willen ook graag dat je kleur bekent op een aantal stellingen, die als dilemma uit de onderzoeken naar boven gekomen zijn, om na de lunch in kleine groepen in gesprek te gaan over de gemeenschappelijke basis en gewenste verbeterpunten.

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst ontvang je een week eerder een samenvatting van het vrijwilligersonderzoek, een samenvatting van het onderzoek Aan Boord Nemen en de werk-versie met de uitgangspunten van het landelijk vrijwilligersbeleid. We gaan ervan uit dat het je lukt om dit gelezen te hebben voor 11 juli. Om je een alternatief te bieden is er op 9 juli tussen 19.30 uur en 20.30 uur online de gelegenheid naar 3 introducties te luisteren, die je de gelegenheid bieden dezelfde informatie toegelicht te horen en klaar voor de verdere gesprekken hierover te zijn! Wil je van de online sessie gebruik maken, geef dit dan ook even door aan Hanneke.

Fijn als je erbij kunt zijn!

Maartje Snelders
Monika van Boheemen
Hanneke Kreekel
Sergei van der Hoef
Marijke Hodes
Dit bericht is verzonden naar afgevaardigden landelijk bestuur, directeur Scouting Nederland, teamcoördinatoren landelijke teams, vrijwilligerscoördinatoren & HRM‘ ers, projectleiders landelijke evenementen.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram