Laatste ronde meelezen NTR en insturen Plan van aanpak CWO • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
juli 2020
Laatste ronde meelezen NTR en insturen Plan van aanpak CWO
 
Beste voorzitter,

Op 20 mei hebben je deze onderstaande tekst per mail ontvangen en graag zou ik nog een keer je aandacht willen vragen voor deze mail. Ik heb al van een aantal admiraliteiten (RA)/regio’s het plan binnen, maar nog niet van iedereen. Als je het nog zou kunnen inleveren de komende weken zou dat heel prettig zijn. Ik stuur de tekst van de vorige mail nog een keer mee.

Daarnaast ontvang je ook een Wetransferlink (geldig tot 1 september) met daarin de documenten van de NTR en de bootprofielen nav onze online meeting met NTC op 11 juni j.l. Nieuw toegevoegd is het Infoblad rond Stromend water (de opmaak in huisstijl volgt nog). Met dank aan Reyer, Jaspar en Todor (RA16) die dit infoblad hebben gemaakt. Kijk er weer kritisch naar met elkaar en reacties kunnen naar monika.van.boheemen@scouting.nl

Na de laatste feedback van jullie, willen we dit najaar de NTR documenten (incl infoblad Stromend Water) op de website plaatsen en middels een mail kenbaar maken bij de groepen en rond de bootprofielen nog een keer met jullie sparren in een online meeting hoe we die het beste kunnen verspreiden onder de groepen. 

Hier kun je via Wetransfer alle documenten downloaden.Zowel op het voorzittersoverleg als het landelijke NTC overleg, heb ik een korte presentatie gegeven over hoe we verder willen gaan met de implementatie van het CWO systeem voor alle disciplines.

De aanleiding voor deze presentatie was het unanieme besluit wat genomen is op de landelijke raad van december 2019 om de landelijke ondersteuning op MBL (machtiging bootleiding) stop te zetten en alleen nog door te gaan met CWO. Hiervoor heeft de Landelijke Raad ingestemd om het project Veilig Varen te verlengen voor drie jaar, 2020-2022.

Het gaat om alle relevante disciplines: Roeien/Buitenboordmotor/(Sloep)Motorvlet/Kielboot en eventuele andere die de RA geeft. Denk ook aan de trainingen motordrijver en slepen (Slepen is inmiddels een special bij CWO Motorvlet niveau III en als losse module te volgen. Deze training is de Scoutingtraining die wij aan CWO ter beschikking hebben gesteld).

Om RA hierin te ondersteunen en waar mogelijk te zoeken naar onderlinge samenwerking, wil ik graag van elke RA een plan hoe zij de komende drie jaar met CWO aan de slag willen gaan. Nu klinkt een plan aanleveren waarschijnlijk alsof er een groot plan geschreven moet worden, maar wat ik vooral wil weten is hoe jullie in de RA aan de slag gaan met CWO en dit kan, wat mij betreft, op een A4tje genoteerd worden.

Als het lukt, zou ik van jou dit plan voor medio juni willen ontvangen. Ik heb wat suggesties hieronder beschreven om je te inspireren het plan op een A4tje te zetten. Mocht je plan nog niet voldoende zijn uitgewerkt of heb je nog veel vragen om iets uit te werken, dan kunnen we er samen via een online meeting over brainstormen. Nodig mij dan vooral uit om mee te denken!

Wat zet je minimaal in je plan:
  • Hoeveel groepen zijn er in de admiraliteit?
  • Hoeveel daarvan doen of willen iets doen met CWO?
  • en hoeveel groepen willen er niet mee aan de slag?
  • Hoeveel en welk niveau instructeurs heb je nu in de RA die je kan inzetten per discipline die binnen de RA aangeboden wordt/ waar groepen behoefte aan hebben?
  • Hoe ver ben je met het watersportpaspoort en wat heb je daar nog voor nodig?
  • Heb je naast instructeurs-kandidaten, genoeg bestuursleden om het CWO systeem op te gaan zetten?
  • IS de samenwerking in jouw RA al optimaal genoeg of is daar eerst nog een slag te slaan met de groepen naar samenwerking toe? En zo ja, wat heb je hier aan ondersteuning nodig?

Wat zou je nog meer in je plan kunnen zetten:
  • Hoeveel instructeurs zijn bereid zich nu op te leiden naar een volgend niveau en welk niveau in welk discipline?
  • Wat heb je nodig om de instructeurs op te leiden? Wees specifiek in je antwoord
  • Beschrijf eens kort voor de komende twee/drie seizoenen, in je plan, wat je aan activiteiten zou willen doen om de instructeurs op te leiden maar ook de groepen te begeleiden?

Mocht je nog vragen hebben n.a.v. deze mail, dan kun je een bericht sturen naar scoutingacademy@scouting.nl

Met vriendelijke groet,

Monika van Boheemen
projectleider Veilig varen /Teamcoördinator Scouting Academy/CWO
Deze mail is bestemd voor de voorzitters van admiraliteiten en nautisch technische commissies of degene die deze functies vervult onder een andere titel.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram