Nuancering aanvullende richtlijnen voor 6 veiligheidsregio's • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
september 2020
Nuancering aanvullende richtlijnen voor 6 veiligheidsregio's
Beste voorzitters en secretarissen,

Voor de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden is een nuancering aangebracht vanuit de overheid, betreffende het uitvoeren van het verenigingsrecht. Eerder leek het erop dat je alleen met meer dan 50 personen met melding formele vergaderingen kon houden voor de voortgang van de vereniging, maar dit gaat ook op voor het uitvoeren van het spelprogramma. Voor Scoutingorganisaties in deze veiligheidsregio's betekent dat het volgende:

Dit was:
 • De maximum groepsgrootte voor opkomsten, (regio-)activiteiten, overnachtingen en kampen is 50 personen. De meldplicht voor grotere groepen vormt hierop geen mogelijkheid tot uitzondering.
 • Er kan met meerdere speltakken tegelijkertijd gedraaid worden, maar er mogen niet meer dan 50 personen tegelijkertijd in één ruimte zijn, zowel binnen als buiten. Draai bij voorkeur op verschillende tijdstippen en/of verspreid je per speltak over de ruimte die beschikbaar is.
 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad zijn binnen én buiten toegestaan met maximaal 50 personen, mits:
  • vooraf is aangemeld;
  • een gezondheidscheck wordt gedaan;
  • 1,5 meter in acht wordt genomen;
  • indien binnen: iedereen een vaste zitplaats heeft.
  Meer dan 50 personen bij dit type bijeenkomst? Dan kan via de gemeente een melding worden gedaan. Blijf nagaan of fysiek bij elkaar komen écht nodig is en benut de goede ervaringen met online bijeenkomsten.

Dit wordt nu:
 • De maximum groepsgrootte voor opkomsten, (regio-)activiteiten, overnachtingen en kampen is 50 personen. Er is geen onderscheid in leeftijd. Voor grotere groepen die tegelijkertijd draaien, is er een meldplicht bij de gemeente. Gebruik hiervoor het formulier op de website
  van de gemeente. Melden kan voor langere tijd en hoeft dus niet per opkomst of activiteit. Zie de toelichting op rijksoverheid.nl.
 • Er kan met meerdere speltakken tegelijkertijd gedraaid worden, maar met meer dan 50 personen op het Scoutingterrein (binnen én buiten) doe je een melding bij de gemeente. Om de verspreiding van het virus te beperken kun je overwegen op verschillende tijdstippen te draaien en/of verspreid je per speltak over de ruimte die beschikbaar is.
 • Wijs iemand aan als ‘toezichthouder’ die aanwezig is op het moment van de opkomst of activiteit. Dit kunnen meerdere personen zijn. De na(a)m(en) worden doorgegeven in de melding bij de gemeente.
 • Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers zoals een training, vergadering, groeps- of regioraad zijn binnen én buiten toegestaan met 50 personen of meer, mits:
  • vooraf is aangemeld;
  • een gezondheidscheck wordt gedaan;
  • 1,5 meter in acht wordt genomen;
  • indien binnen: iedereen een vaste
  zitplaats heeft;
  • indien meer dan 50 personen vooraf is
  aangemeld bij de gemeente.
  Blijf nagaan of fysiek bij elkaar komen écht nodig is en benut de goede ervaringen met online bijeenkomsten.

De nieuwe versie van het factsheet vind je op scouting.nl/coronavirus.

Met vriendelijke groet,

Landelijk team Communicatie
Scouting Nederland
Lees meer!
Dit bericht is verzonden aan voorzitters en secretarissen van alle Scoutingorganisaties, leden van het landelijk bestuur en beroepskrachten van het landelijk servicecentrum.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram