Voorzittersoverleg 3 oktober 2020 • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
september 2020
Voorzittersoverleg 3 oktober 2020
Beste scout,

Hierbij nodigen we je graag uit voor het voorzittersoverleg voor regio’s en admiraliteiten op zaterdag 3 oktober 2020. In verband met Corona hebben we ervoor gekozen de bijeenkomst digitaal te doen.

Waar:               Online
Wanneer:         zaterdag 3 oktober van 13.00 - 15.00 uur

Programma
We hebben het programma ingekort omdat de online sessies de nodige concentratie vergen. Toch hebben we een aantrekkelijk programma weten samen te stellen. Rode draad wordt het thema samenwerken en verbinden.
  • Opening en mededelingen
  • Eerste resultaten van de evaluatie van Scouting Academy
  • Terugblik ondersteuning en verbinding regio's en admiraliteiten in Coronatijd
  • Bespreekstuk toekomstige overlegmomenten
  • Korte pauze
  • Ondersteuning en verbinding land - regio/admiraliteit - groepen
Het programma willen we graag interactief maken, waarin jullie ook voldoende aan het woord kunnen komen. Daarvoor zullen we een aantal keer in subgroepen uiteengaan. Wil je voor vrijdag 2 oktober inschrijven via SOL zodat we vrijdag de groepsindeling kunnen maken? Aanmelden in SOL kan via deze link. Je krijgt als bevestiging automatisch de URL toe gemaild voor de digitale bijeenkomst.

Het voorzittersoverleg is bedoeld voor de voorzitters van regio’s en admiraliteiten. Als je verhinderd bent, nodigen we je uit een vervanger te sturen. We stellen het zeer op prijs als elke regio en admiraliteit vertegenwoordigd is.

We zien je graag op 3 oktober!

Met vriendelijke groet,
Wiebo Hobma
Regio-/admiraliteitsconsulent
Inschrijven!
Deze mail is verstuurd aan alle voorzitters van regio's en admiraliteiten.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram