Vragenlijst labelterreinen • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
oktober 2020
Vragenlijst labelterreinen
Beste beheerder/teamhoofd, beheerteam lid,

Bij het bestuur van de labelterreinen is al enige tijd de wens meer inzicht te hebben in de motivatie ten aanzien van de aansluiting bij de Labelterreinen en de waarde van het meedoen met het keurmerk. Ook willen we graag input hebben in de wensen en verwachtingen die er leven bij de diverse terreinen.
 
Enkele weken geleden is dit gekoppeld aan de mogelijkheid van een student van Larenstein (Daan Lagendijk) die een stageopdracht wil doen in het kader van zijn studie. Daan Lagendijk heeft samen met het bestuur een korte vragenlijst opgesteld en zal zorgen voor de verwerking van de antwoorden.
Om de doelgroep niet te groot te maken hebben we ervoor gekozen deze vragen uit te zetten binnen de beheerteams van de diverse terreinen, bij  maximaal vier mensen per terrein. Vanwege de beperkte duur van zijn stage verzoeken we jullie om de vragenlijst in te vullen voor 5 november.
 
We willen jullie vragen mee te werken aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen, die je hier kunt vinden. We hebben gekozen voor een beknopte opzet met 10 vragen, je bent 5 tot 10 minuten kwijt met invullen.
Per vraag is er ruimte gegeven om jouw antwoord te formuleren, heb je meer ruimte nodig, dan is dat mogelijk. De antwoorden blijven volledig anoniem.
 
Met de informatie die we uit de reacties kunnen halen zal het bestuur conclusies en aanbevelingen kunnen vormgeven. Deze uitkomsten zullen we op een rijtje zetten en terugkoppelen aan de Labelterreinen. We hopen en verwachten dat hiermee een nieuwe aanzet kan worden gegeven voor het onderlinge gesprek en het verder verbeteren van de samenwerking binnen de labelterreinen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robert Agterberg
Rentmeester Scouting Nederland
Dit bericht is bestemd voor beheerders, teamhoofden en leden van de beheerteams van de labelterreinen van Scouting Nederland.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram