Scouting wint prijs bij Canal Parade 2017, Roverway 2018: alle paden leiden naar Zeewolde en bij scouting horen alle kinderen er bij. • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
Rode Kruis en Scouting samen aan de slag
Weet jij wat je moet doen als er naast je iemand onwel wordt of als er voor je ogen een ongeluk gebeurt? Zelf had ik tot enkele jaren geleden geen idee. Oké, ik ging in 2008 op een uitgebreide driedaagse cursus over reizen in conflictgebieden, waarin een ochtend medische hulpverlening zat. Ik herinner me alleen het afplakken van schotwonden en hoe om te gaan met woedende omstanders. Basale reanimatie kwam niet aan bod. Dat veranderde drie jaar geleden toen ik in Enkhuizen een jaar zeevaartschool volgde. Omdat iedere zeevarende in Nederland, van matroos tot kapitein, de beginselen van de EHBO moet kennen, werden daar voor mij voor het eerst de geheimen van het AED apparaat ontrafeld. Ik vond het wat spannend. En vorig jaar nog haalde ik mijn BHV (bedrijfshulpverlener) diploma, met opnieuw een hele dag eerste hulp bij ongelukken. Een week later rijdt pal voor mijn ogen een automobilist een fietsster aan. Ik was meteen in staat het slachtoffer gerust te stellen en contact met haar te houden tot de ambulance arriveerde. Achteraf bleek gelukkig geen sprake van ernstig letsel, maar zonder deze trainingen had ik niet zo adequaat kunnen reageren. Als Rode Kruis zijn we hard op zoek naar meer vrijwilligers die op evenementen als EHBO-er kunnen staan. Vanuit alle lokale afdelingen zijn dat er nu zo’n 30.000, maar aangepaste wetgeving over veiligheidsmaatregelen bij bijeenkomsten en evenementen doet de vraag naar EHBO-vrijwilligers alleen maar toenemen. En dat brengt mij tot de unieke samenwerking met Scouting Nederland die in augustus van start is gegaan: alle instructeurs van Scouting Nederland worden door vrijwilligers van het Rode Kruis getraind in een specifiek op Scouting gerichte EHBO-cursus. De Scouting-instructeurs gaan daarna andere scouts opleiden. Het aantal vrijwilligers met EHBO stijgt daardoor in potentie met 110.000 mensen. Zijn meteen die tekorten op festivals en evenementen de wereld uit.

Jos de Voogd
Persvoorlichter
Nederlandse Rode Kruis
Bij Scouting horen alle kinderen erbij! Geld mag geen spelbreker zijn
Alle kinderen de kans om op Scouting te gaan. Daar staan we voor! Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan het uitdagende, actieve en sociale Scoutingspel. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn. Het project “Bij Scouting horen alle kinderen erbij” zorgt ervoor dat er aanvullende financieringsmogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis buiten de boot dreigen te vallen. Dankzij een subsidie van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft Scouting Nederland voor jeugdleden aanvullende financiële ondersteuning beschikbaar, bijvoorbeeld voor een Scoutfit, kampgeld, contributie of kampeeruitrusting. Dit geld is beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen geen afdoende oplossing bieden. Zo krijgen alle kinderen de kans om volledig en volwaardig mee te doen aan het Scoutingspel. Zij kunnen zonder teveel zorgen spannende en leuke avonturen beleven, net als veel andere kinderen. Met dit project wil Scouting Nederland laten zien dat écht alle kinderen er bij horen!
Lees meer!
Scout-In 17; Opposites attract
In het derde weekend van september stond Scoutinglandgoed Zeewolde bol van de activiteiten. Drie dagen lang was het de thuisbasis van de twintigste Scout-In. Scout-In is hét tweejaarlijks evenement voor alle leidinggevenden, kaderleden en vrijwilligers. Dit jaar was het thema: ‘Opposites attract’. “Ik heb aan allerlei workshops meegedaan zodat ik nieuwe tips, trucs en tools kreeg om het Scoutingspel voor ‘mijn’ jeugdleden nog leuker en uitdagender te maken. Daar heb ik echt wat aan”, zegt Mariska Peusen (20), leidinggevende bij Scouting Jeanne d’Arc in het Limburgse Susteren. “Het was overweldigend! We waren nog niet eerder op een Scout-In geweest en hadden geen idee dat het evenement zo groots opgezet was. Het overtrof al onze verwachtingen”. “De sfeer was vrij en ongedwongen. Ik heb allerlei andere scouts ontmoet met wie ik genoeg ideeën heb uitgewisseld. En natuurlijk heb ik ook lekker feest gevierd. Er waren optredens van DJ’s en super toffe coverbandjes. Zeker weten dat ik over twee jaar weer van de partij ben!” Ook Gerrit Jan Gorter, burgermeester van Zeewolde is enthousiast: “Ik heb mijn best gedaan om Scouting Nederland naar Zeewolde te halen. En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Dit was de tweede Scout-In in Zeewolde en de vierde waarbij ik aanwezig was. Ik blijf me verbazen over de energie, maar ook over de professionaliteit, van deze organisatie.”
Maak werk van talent
Netwerkend voorbereiden op de toekomst. In 2016 heeft Scouting Nederland, door middel van een breed participatief proces, haar nieuwe toekomstvisie vastgesteld. Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven. Om hier actief mee aan de slag te kunnen zijn er aansluitend vijf toekomstthema’s geformuleerd: ontwikkeling en uitdaging, samenwerken en verbinden, open en divers, trots en zichtbaarheid, en vrijwilligers. Binnen Scouting Nederland gaan we uit van de kracht van onze lokale Scoutinggroepen. De goede voorbeelden, de ervaringen en de behoeften op deze thema’s willen we bij elkaar brengen. Daarom starten we voor ieder van deze vijf toekomstthema’s een netwerk. Een platform waar best practices worden verzameld en mensen samen aan de slag gaan. We nodigen zeker ook niet-Scoutingorganisaties van harte uit om aan deze netwerken bij te dragen! Wilt u of uw organisatie meer weten of met ons mee doen? Klik dan op de link hieronder of mail naar communicatie@scouting.nl.
Lees meer!
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Scouting vraagt aandacht voor positief jeugdbeleid
Op 18 maart 2018 vindt op de meeste plaatsen in het land de gemeenteraadsverkiezing plaats. Scouting is er voor alle jeugd. Voor hen met wie het gelukkig goed gaat en voor de kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie verkeren. Scoutinggroepen hebben al in veel gemeenten een sterke band en gaan regelmatig in gesprek met de lokale politici rond belangrijke onderwerpen als positief jeugdbeleid, investeren in voorzieningen voor álle kinderen en het faciliteren van een goede vrijwilligersinfrastructuur. Scoutinggroepen gaan graag in gesprek met de gemeenteraad of nodigen lokale politici uit om het Scoutingspel eens van dichtbij mee te maken. Vanuit Scouting Nederland is er een position paper beschikbaar voor lokale groepen, natuurlijk is die ook voor alle andere geïnteresseerden toegankelijk. klik op de link onder dit bericht voor de onderwerpen die we vanuit Scouting Nederland belangrijk vinden voor een goed, actief en inclusief klimaat voor onze vrijwilligers, maar vooral voor de kinderen.
Lees meer!
Laatste ronde Ghana Experience
Voor de laatste keer vond deze zomer de ‘Ghana Experience’ plaats. Een speciaal georganiseerde reis in het kader van het partnership dat Scouting Nederland heeft met de Scouts en Guides uit Ghana. De Ghana Experience is er speciaal voor explorers, jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar oud. Het partnership met Ghana bestaat al sinds 2010 en loopt aan het eind van dit kalenderjaar af. Voor de deelnemers is de Ghana Experience één grote uitdaging. Samen met Ghanese scouts werken ze aan lokale projecten. De experience van 2017 stond bovendien in het teken van het delen van kennis en vaardigheden op het gebied van EHBO. Voorafgaand aan de reis hebben de leden van de Ghana Experience 2017 hard gewerkt aan hun eigen EHBO-kennis en -vaardigheden. Daarnaast zochten ze sponsors om het project financieel te ondersteunen. Hierdoor zorgden ze niet alleen voor heel veel oefenmaterialen voor de training zelf, maar konden ook alle Ghanese deelnemers aan de EHBO-training voldoende materialen meenemen naar hun eigen Scoutinggroepen. In Accra, de hoofdstad van Ghana, was er veel animo voor de EHBO-training. Zowel vanuit de Guides, als vanuit de Boy scouts.
In drie weken reisden de leden van de Ghana Experience 2017 dwars door het land. Ze zetten zich, naast de EHBO-lessen, in voor allerlei lokale initiatieven. In Kumasi sliepen ze bij gastgezinnen en in Huhunya bezochten ze een weeshuis. Door de school op te knappen hebben de leerlingen daar nu een rustigere plek om te leren.
Thessa Schrama, deelneemster aan de Ghana Experience 2017, kijkt vol voldoening en ook wel trots terug: “In Nederland hebben we gewoon een ziekenhuis, een EHBO-doos en verband. In Ghana hebben ze hooguit pleisters! Het is mooi om daar dan les te geven in EHBO.” Thessa wilde deze reis zo graag meemaken dat ze het zomerkamp met haar eigen Scoutinggroep en de vakantie met haar ouders er voor liet schieten.
Over het partnership
Scouting Nederland heeft sinds maart 2010 een partnership met de Ghana Girl Guides Association (GGGA) en de Ghana Scout Association (GSA). Dit partnership is opgezet om uitdagende mogelijkheden te bieden voor uitwisselingen tussen Nederlandse en Ghanese scouts en guides. In 2013 is het partnership al eens verlengd voor drie jaar; eind 2017 loopt het echt af. Het partnership heeft ervoor gezorgd dat Ghanese en Nederlandse scouts elkaar op allerlei manieren ontmoeten en elkaars culturen leren kennen. Op landelijk niveau, maar juist ook op groepsniveau en op persoonlijk vlak. De daadwerkelijke uitwisseling was wederzijds; niet alleen gingen Nederlandse explorers naar Ghana, ook kwam er een groep Ghanese scouts naar Nederland. Daarnaast waren er veel uitwisselingen via mail en internet. In het partnership is een breed programma aan activiteiten opgezet waar Scoutingleden van alle leeftijden enthousiast aan deel hebben genomen.
Scouting wint prijs bij Canal Pride 2017
Zaterdag 5 augustus voer Scouting Nederland voor het eerst mee met de Canal Parade, onder de slogan Proud to be (sc)out! De jury koos na afloop van de Canal Parade de boot van Scouting Nederland als winnaar van de prijs voor beste statement. Cornald Maas, voorzitter van de jury: “Hun boot bracht de boodschap over dat jonge LHBTI’s ook bij die organisatie veilig zijn.” Fedde Boersma: “Mooi om te zien dat niet alleen de deelnemende scouts, maar de hele organisatie trots is op deze prestatie. Proud to be (sc)out! leeft binnen Scouting Nederland en dat laten we graag zien!”
Roverway 2018; alle paden leiden naar Zeewolde
In de zomer van 2018 komt Roverway naar Nederland toe. Roverway is een groots internationaal event waar zo’n 3.000 internationale Scoutingjongeren tussen de 18 en 23 jaar elkaar ontmoeten, samen uitdagingen aangaan, ervaringen delen en samen een geweldige tijd hebben. De start van het evenement heeft plaats op het strand van Den Haag. Vervolgens splitsen de deelnemers zich in kleinere teams om ergens in het land een van de vele zogenaamde ‘Rover Paths’ te volgen. Via hun eigen ‘path’ komen de deelnemers langs de beste en mooiste plekken van Nederland; soms nog vrij onontdekte schoonheden die niet in de reisgidsen te vinden zijn. Elk ‘path’ wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers in het land en heeft een eigen spectaculair element; slapen op het wad of abseilen van de kerktoren, bijvoorbeeld. Ook is er in ieder ‘path’ ruimte voor bewustwording en reflectie. Jongeren in Europa hebben, ieder op hun eigen manier, allemaal te maken met een veranderende samenleving; jeugdwerkloosheid in Zuid Europa, immigranten die op zoek zijn naar een betere toekomst, of de moraal rondom gender en diversiteit. Het zijn, waar dan ook in Europa, actuele en uitdagende thema’s. Tijdens de Roverway komen ze uitgebreid aan bod, naast alle fysieke uitdagingen en supergave activiteiten. Alle paden leiden uiteindelijk naar het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Hier vindt voor alle deelnemers een fantastisch kamp plaats. Benieuwd waar de ‘paths’ worden georganiseerd? Of graag een bijdrage leveren aan dit unieke evenement? Dat kan! Klik voor meer informatie op de link hieronder of mail naar info@roverway2018.nl. Er zijn tal van mogelijkheden en we gaan graag op zoek naar een mooie samenwerking!
Lees meer!
Scouting zet zich in voor meiden in kwetsbare groepen
Tijdens de wereldconferentie van de World Association of Girl Guides en Girl Scouts (WAGGGS) in India, heeft Scouting Nederland een samenwerkingsovereenkomst getekend met WAGGGS, welke wordt gefinancierd door de UPS Foundation. Het doel is om gezamenlijk meer meiden bij Scouting te betrekken. Het project richt zich vooral op doelgroepen waar deelname aan een club of vereniging niet altijd eenvoudig is, zoals vluchtelingenkinderen of kinderen in een armoedesituatie. Scouting Nederland is een van de zeven landen die wereldwijd participeert in het WAGGGS-project ‘Meiden in Scouting’. Het project richt zich op het vergroten en diversifiëren van het Scoutinglidmaatschap door het betrekken van meer meiden. Directeur Fedde Boersma: “We richten ons met name op meiden uit kwetsbare groepen. We willen ze zo de kans geven zich persoonlijk te ontwikkelen”. Met dit project heeft Scouting Nederland als aanvullend doel dat ook bestaande Scoutingmeiden en jonge vrouwen profiteren van een meer diverse en inclusieve begeleiding en dat nieuwe vormen van leden werven, lidmaatschap en activiteiten ontwikkeld worden die ten goede komen aan de hele vereniging. Wendy Beenakker was als bestuurslid van Scouting Nederland in India aanwezig om de samenwerking met de WAGGGS te bekrachtigen. Wendy Beenakker: “Met dit project gaan we ons als Scouting Nederland vol inzetten om nog meer meiden de kans te geven zich door Scouting te ontwikkelen. Ook meiden die anders misschien weinig kansen krijgen geven we de mogelijkheid om veel nieuwe uitdagingen aan te gaan en een netwerk van vrienden op te bouwen. Dat is zo belangrijk voor hun toekomst!”
De Scouting Nederland nieuwsbrief is bestemd voor alle abonnees, externe relaties, donateurs en oud-leden en verschijnt drie keer per jaar.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Google Plus   Youtube