Aandacht voor positief jeugdbeleid en realisatie avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
Nummer 1, juni 2018
Samen blijven werken aan ontwikkeling
Jaren geleden ben ik als 7-jarig welpje begonnen met mijn Scoutingcarrière bij de Pieter Maritzgroep in Ede. Iedere week beleefde ik gave avonturen met mijn vriendjes in de bossen op de Veluwe. Spelenderwijs leerde ik leidinggeven, verantwoordelijkheid nemen, activiteiten organiseren en anderen helpen. Binnen Scouting houd je rekening met elkaar en haal je het beste uit je medescouts, juist door te kijken wat iemand kan en waar iemand goed in is. Ik kwam er achter waar mijn talenten lagen en wat ik leuk vond en legde hiermee de basis voor mijn latere keuzes. Scouting heeft mij gevormd en met mij vele duizenden kinderen en jongeren in Nederland. Dit was niet mogelijk zonder al die mensen die iedere week hun uiterste best deden om voor gave programma’s te zorgen. Ze zorgden voor een veilige omgeving, waar ruimte was om te leren en fouten te maken, waar je uitgedaagd werd om iets nieuws te proberen en je grenzen te verleggen. Scouting speelt zo een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze jeugd. De zelfredzaamheid die we onze jeugd leren, is ook kenmerkend voor onze organisatie. En daarbij is samenwerking met en ondersteuning door gemeenten van wezenlijk belang. Wat vanzelfsprekend lijkt, gaat niet altijd vanzelf. Daarom doen we de oproep aan gemeenten om samen met ons te blijven werken aan de ontwikkeling van onze jeugd.

Fedde Boersma
Directeur Scouting Nederland
Scouting Nederland vraagt aandacht voor een positief jeugdbeleid
Scouting Nederland wil samen met een groot aantal jeugdorganisaties die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren, zoals YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het christelijk Jeugdwerk en het speeltuinwerk aandacht vragen voor een positief jeugdbeleid. Scouting Nederland heeft daarom alle bestuurders en beleidsmakers van gemeenten een brief gestuurd waarin wordt verteld hoe een goede lokale ondersteuningsstructuur voor een positief jeugdbeleid er volgens Scouting Nederland en andere organisaties uit ziet. Dit alles naar aanleiding van de eerste evaluatie van de jeugdwet en de daaruit getrokken conclusies. De organisaties bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. Spelenderwijs leren zij allerlei vaardigheden die de rest van hun leven belangrijk zijn, zoals leiding nemen, samenwerken, rekening houden met elkaar en organiseren. Dit alles met de hulp van vele vrijwilligers die zich belangeloos voor deze organisaties inzetten.
Lees meer!
delen op
Realisatie avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde
Dankzij een bijdrage van 1.650.000 euro van de Postcode Loterij gaat een langgekoesterde wens van Scouting in vervulling. De bouw van een Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde. Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij werd de cheque uitgereikt om dit doel waar te gaan maken. Het avonturenhuis is een verblijfsaccommodatie voor zowel kinderen met als zonder beperking en maakt het mogelijk dat alle kinderen avonturen kunnen beleven en kunnen overnachten in de natuur. De speciale accommodatie wordt gerealiseerd in samenwerking met de NSGK. Het Avonturenhuis biedt 80 slaapplekken en wordt niet alleen beschikbaar gesteld aan Scoutinggroepen, maar ook aan scholen en verenigingen. Jaap Boot, voorzitter van Scouting Nederland: “We zijn ontzettend trots dat we met deze bijdrage van de Postcode Loterij het Avonturenhuis kunnen realiseren en dat daardoor scouts en niet-scouts samen de mogelijkheid krijgen om avonturen te beleven in de natuur. Het avonturenhuis is een schitterend project vol met ambities en dromen, dat Scouting Nederland, ondersteund door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind nu samen met de Postcode Loterij kan realiseren. Deelnemers bedankt!” Kamperen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Scouting Nederland vindt dat kinderen samen op ontdekking moeten kunnen gaan in de natuur. Bij Scouting kunnen kinderen met een beperking gewoon meedoen. Bij reguliere Scoutinggroepen en in groepen voor scouts met een beperking. Het Avonturenhuis wordt onderdeel van het unieke Scoutinglandgoed in Zeewolde, een ongekend mooi terrein middenin de natuur én aan het water. Het Avonturenhuis biedt een prachtige mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes te maken en samen spelenderwijs talenten te ontwikkelen. Dit zorgt voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, uitwisseling en een groter sociaal netwerk. Dit is heel belangrijk voor kinderen voor wie buitenspelen en het ontmoeten van andere kinderen niet zo gemakkelijk is. De opening van het Avonturenhuis staat gepland voor het voorjaar van 2020.
Lees meer!
delen op
De waarde van Scouting in de praktijk: Scouting bespaart samenleving 160 miljoen per jaar
Scouting Nederland bespaart de samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro. Dit concludeert adviesbureau voor duurzaam ondernemen Steward Redqueen op basis van wetenschappelijk onderzoek en interviews met respondenten in 2013. De inzet van 25.000 vrijwilligers heeft significant positieve effecten op de gezondheid, opleiding en persoonlijkheidsvorming onder de 87.000 jeugdleden. Scouting leert haar leden verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en een leidende positie in te nemen. Ieder kind kan zijn of haar talenten bij Scouting ontdekken en ontwikkelen. De activiteiten die de scouts in de natuur ondernemen, leren hen de natuur te respecteren en is de basis voor een duurzame samenleving. Daarnaast verbetert deze activiteit in de natuur de gezondheid en helpt het de sociale vaardigheden te ontwikkelen. Naast dat jongens en meiden wekelijks veel plezier beleven bij Scouting en Scouting een bijdrage levert aan de vorming van hun persoonlijkheid, is ook de maatschappelijke impact die Scouting heeft enorm. De effecten van de Scoutingaanpak vertalen zich rechtstreek in verlaging van de door verbeterde gezondheid, betere kansen op de arbeidsmarkt door vermindering van schooluitval en terugdringing van criminaliteit. Het feit dat Scoutinggroepen volledig gebruik maken van vrijwilligers bespaart bovendien veel loonkosten. Benieuwd naar het hele onderzoeksrapport? Kijk op www.scouting.nl/sociaaleconomisch
Lees meer!
delen op
Scouting Nederland wil samen met gemeenten sterk worden
Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van de impact van Scouting in hun gemeente. Scouting biedt ruim honderdduizend meiden en jongens in Nederland heel veel plezier in hun vrije tijd en leert ze daarbij ook van alles. Vrijwilligers krijgen de kans zich te ontplooien en begeleiden en ondersteunen de jeugdleden bij hun persoonlijke ontwikkeling. “We voelen ons verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de maatschappij. We oriënteren ons op wat er in onze wijk, onze gemeente en onze wereld gebeurt en brengen kinderen en jongeren bewust en onbewust met de natuur in aanraking. Gemeente kunnen ons helpen Scoutinggroepen sterker te maken.” Met volle aandacht voor positief jeugdbeleid en een voor jeugdorganisaties in de gemeente coördinerend wethouder hoopt Scouting dat gemeenten burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties betrekt bij ontwikkelingen. Scoutinggroepen hebben op allerlei manieren met de gemeente van doen en weten niet altijd waar ze terecht kunnen. Een coördinerend wethouder voorkomt kastje naar muur en zorgt dat Scouting nog meer maatschappelijk betrokken wordt bij bijvoorbeeld de organisatie van vakantiespeeldagen, de invulling van de jaarmarkt of NLDoet. Daarnaast kunnen gemeenten nog meer doen, zoals helpen met de differentiatie en flexibiliteit in regeldruk en regelgeving, het opnemen van het lidmaatschap van Scouting in de minimaregeling, het vergoeden van de trainingen die Scouting haar vrijwilligers aanbiedt en bijdragen aan het multi-inzetbaar maken van onze accommodaties. Een aantal gemeenten is al goed op weg. Zo heeft Scouting Heenetrecht van de gemeente Tholen vrijstelling gekregen van de toeristenbelasting. Alle partijen in de gemeenteraad waren het hierover eens, gezien het feit dat het voornamelijk andere Scoutinggroepen zijn die er overnachten en geen échte toeristen. De gemeente Almere besloot in eerste instantie om de subsidiekraan voor hun zes Scoutinggroepen dicht te draaien, maar lobby vanuit de Scoutinggroepen en een gesprek met de gemeente heeft er voor gezorgd dat de raad inzag dat juist Scouting een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van kinderen. Er is toen uiteindelijk besloten om de Scoutinggroepen alsnog te subsidiëren.
Scouts in de gemeenteraad
Bij Scouting leren kinderen en jongeren ook belangrijke vaardigheden zoals zelfredzaamheid, samenwerken, grenzen verleggen en anderen respecteren. Dit zijn vaardigheden die de jeugdleden later onder andere toepassen tijdens hun studie, baan en hobby’s. Daarnaast voelen scouts zich maatschappelijk meer betrokken. Sommige scouts passen wat ze bij Scouting geleerd hebben toe in hun eigen gemeente en stelden zich verkiesbaar tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Nadir Baali was lijsttrekker van de PvdA in Steenbergen: “Een aantal jaar geleden begon ik me te bedenken dat ik best meer kon doen voor de maatschappij. Ik ben toen terecht gekomen bij Scouting Steenbergen, waar ik al zo’n vier jaar jeugdlid was. Ik haalde veel voldoening uit dit vrijwilligerswerk en merkte dat je inderdaad met kleine stapjes jouw lokale gemeenschap een stukje mooier kunt maken. Uiteindelijk voelde ik mij bewogen de politiek eens te gaan bekijken.
Dorien Firet stond op de lijst voor D66 in Renkum en heeft in de lokale politiek zeker iets aan wat ze op Scouting geleerd heeft. “Samenwerken is misschien wel één van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd op Scouting. In een gemeenteraad moet je ook veel samenwerken, vaak met mensen die niet dezelfde ideeën hebben als jij. Als je niet goed kunt samenwerken met andere mensen, kun je geen goede plannen maken voor de gemeente.”
Scouting kan bijdragen aan psychische en mentale gezondheid op latere leeftijd
Lid zijn van Scouting lijkt te zorgen voor een lager risico op psychische klachten, zo blijkt uit de National Child Development Study, een grote studie uit 2016 onder bijna 10.000 Britten die in 1958 werden geboren. Een kwart van de deelnemers zat als kind op Scouting. Zij hadden op middelbare leeftijd 15 procent minder last van psychische klachten en angsten zoals stemmingsstoornissen, dan mensen die niet op Scouting hadden gezeten. De onderzoekers denken dat de voormalige scouts baat hebben bij de ontwikkeling van kwaliteiten zoals zelfredzaamheid en teamwerk en dat ze profiteren van het feit dat ze vroeger gestimuleerd werden om veel naar buiten te gaan. Mogelijk helpt dat mensen beter om te gaan met spanningen en zorgt het er op latere leeftijd voor dat ze meer bereiken, waardoor ze minder last hebben van spanningen.
Scouting levert zeer belangrijke bijdrage aan buitenspelen
Recent onderzoek laat zien dat het aantal uren dat kinderen buiten spelen significant is afgenomen. Maar vrijwel alle ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen buitenspelen. Computers, tablets, mobieltjes en televisie zijn grote concurrenten van buitenspelen. Daarnaast noemen ouders het missen van voldoende uitdagende buitenruimte als belangrijke reden waarom hun kinderen liever binnen spelen. Dat is gebleken uit een onderzoek van de DSPgroep in 2015. Scouting stimuleert buitenspelen omdat kinderen in de natuur allerlei vaardigheden ontwikkelen, zoals creativiteit, samenwerken en grenzen verleggen. Kinderen doen bovendien bij Scouting inspiratie op om thuis ook buiten te spelen. “Scouting integreert de technologische ontwikkelingen en daarmee de belevingswereld van kinderen in het Scoutingprogramma. Bijvoorbeeld door speurtochten met GPS of buitenactiviteiten via de mobiele telefoon. Met conventionele en nieuwe technieken dagen we meiden en jongens uit om zoveel mogelijk avonturen buiten te beleven, waardoor zij zich persoonlijk ontwikkelen.”, aldus Yvonne Snelders van Scouting Nederland. Scouting Nederland zal zich blijven inzetten zodat kinderen meer buitenspelen. Natuurbeleving en buiten zijn stimuleert kinderen in hun persoonlijkheidsontwikkeling.
De Scouting Nederland nieuwsbrief is bestemd voor alle abonnees, externe relaties, donateurs en oud-leden en verschijnt drie tot vier keer per jaar.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Google Plus   Youtube   Instagram