Koningin Máxima bij kick-off honderdjarig bestaan welpen • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
Nummer 1, mei 2020
Scouting biedt alle kinderen online activiteiten
Scouting Nederland lanceerde op 9 april de website ikscoutthuis.nl, waar kinderen allerlei uitdagende activiteiten kunnen doen. Scouts misten hun wekelijkse bijeenkomsten enorm in de coronacrisis. Scouting wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving, juist ook in deze tijd. Daarom is het aanbod aan activiteiten niet alleen voor scouts, maar ook beschikbaar voor
kinderen die geen lid zijn van Scouting. Ze zijn interessant voor alle kinderen en jongeren in Nederland in de leeftijd van 5 tot 21 jaar.

Met deze website biedt Scouting nog iets extra’s. Individuele scouts en niet-scouts kunnen zich met de activiteiten laten uitdagen en plezier beleven. Samen met vrienden, klasgenoten of op eigen houtje. En, omdat dit bij Scouting belangrijk is, leren ze er ook nog iets van.

Zet je slaapkamer onder water
De activiteiten zijn divers: op safari in je eigen tuin, zet je slaapkamer onder water, bouw een escaperoom of stuur een brief aan het kabinet. Voorzitter Jaap Boot: “Kinderen zijn in deze tijd veel aan huis gekluisterd. Na het schoolwerk kruipen ze dan al snel achter het scherm. In het aanbod van activiteiten op ikscoutthuis.nl worden kinderen gestimuleerd om juist veelal buiten het scherm om hun creativiteit te gebruiken en soms ook iets goeds te doen voor de maatschappij.” De activiteiten kunnen samen of alleen worden gedaan. Scouts kunnen vrienden en vriendinnen buiten Scouting
vragen mee te doen. Jaap: “We denken dat scholen er ook mooie activiteiten uit kunnen halen om in het lesaanbod mee te nemen. Kinderen kunnen voor school niet alleen maar bezig zijn met rekenen en taal.”
Voorzitter NOV Marianne Besselink trots op vrijwilligers
In het najaar van 2018 blijf ik verwonderd staan bij het bureau van een collega. Er ligt een bontgekleurde verzameling sleutelhangers: allerlei kleuren en vormen. ‘Mooi hè? Je kunt ze bestellen, mijn zoon gaat volgend jaar naar de Jamboree en moet zijn eigen reis bij elkaar verdienen. Hij is dan 14 en gaat met Scouting naar West-Virginia.’ Een prachtige reis en voor hem een bijzonder avontuur. Het internationale karakter van Scouting geeft 45.000 jongeren uit de hele wereld een kans om jongeren uit verschillende culturen te ontmoeten, vrienden te maken en vooral een onvergetelijke ervaring te beleven. Juist die internationale verbondenheid is in deze tijd, waarin een wereldwijde pandemie heerst van belang. Een vraagstuk dat een wereldwijde aanpak vraagt, vraagt om de hulpvaardigheid en openheid
van haar scouts. In heel Nederland zie je mooie initiatieven ontstaan, georganiseerd door scouts.
Of dat nou binnen Scouting is, door middel van een online activiteitenprogramma, of daarbuiten, waar jullie zorgpersoneel een hart onder de riem steken, boodschappen op de stoep krijten en je aanmelden voor Ready2Help. Juist in deze tijd moeten we elkaar helpen, en dat zit iedereen bij Scouting in het bloed. Met jullie doen vele vrijwilligers dat elke dag weer. Het maakt mij trots dat ik de voorzitter mag zijn van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligers (NOV). Scouting Nederland levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de NOV. Ik hoop dat dat nog jaren zo blijft.

Marianne Besselink
Voorzitter NOV
Koningin Máxima bij kick-off honderdjarig bestaan welpen
Op woensdag 15 januari was Hare Majesteit Koningin Máxima aanwezig bij de start van de viering van 100 jaar welpen van Scouting Nederland. De leeftijdsgroep van kinderen van 7-11 jaar startte officieel in 1920 in Nederland. Het bezoek van Koningin Máxima luidt een jaar vol feestelijke activiteiten in.

Tijdens het bezoek ging Koningin Máxima in gesprek met vrijwilligers van het projectteam van 100 jaar welpen. Zij hebben haar geïnformeerd over de feestelijkheden die in 2020 in dit kader gepland staan. Ook stonden ze tijdens het gesprek stil bij de grote rol die vrijwilligers spelen bij de organisatie van de verschillende Scoutingevenementen. Zo dragen zij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdleden. Daarna was het tijd om een schort om te doen: Koningin Máxima hielp de veertig aanwezige welpen met het bakken en versieren van cupcakes. Aan het einde van het bezoek kreeg ze van de kinderen als cadeau de zelfgemaakte cupcakes mee naar huis. Niet alleen de koningin wordt op lekkernij getrakteerd, zo boden alle welpen in heel Nederland in januari in het kader van ‘Tijd voor taart’ een taart aan aan de burgemeester in hun gemeente om het jubileum te vieren.
Scouts in heel Nederland nog steeds actief voor Dodenherdenking
Scouts in heel Nederland zijn al jaren actief betrokken bij herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei en de thema’s Vrijheid en Herdenken. Ook dit jaar zouden duizenden scouts kransen hebben aangereikt, vlaggen hebben gehesen, bloemen hebben uitgereikt en stille tochten hebben begeleid. Door de coronacrisis is dat dit jaar allemaal anders gelopen.

Om toch aandacht te besteden aan Dodenherdenking ontwikkelde het team Vrijheid in Herdenken van Scouting Nederland drie alternatieven. Zo zijn er voor alle leeftijdsgroepen activiteiten ontwikkeld die op de website ikscoutthuis.nl online beschikbaar waren. Scouts zijn met de herdenkingschallenge uitgedaagd om een verhaal van een held van de Tweede Wereldoorlog te delen via sociale media. Om ook lokaal letterlijk een steentje bij te dragen, is de actie #herdenkingssteentjes ontwikkeld. Scouts zijn uitgedaagd om steentjes te versieren om die vervolgens te leggen bij het lokale oorlogsmonument. Een actie die zich uitstekend leende om met mensen in de buurt op te pakken. En dat is wat verschillende Scoutinggroepen deden. Bij meer dan 100 Scoutinggroepen in tientallen plaatsen in het land werden steentjes verzameld en bij een lokaal monumenten gelegd. Het past in de Joodse traditie om bij een bezoek aan een graf een steentje achter te laten. Zo kon iedereen laten zien dat we de mensen waarvoor de monumenten zijn opgericht, nooit zullen vergeten.

Heel zichtbaar was Scouting dit jaar op de Dam, met Kinke en Sybe die daar de kransen legden namens iedereen die dit jaar niet op de Dam aanwezig kon zijn. Een hele eer voor deze jonge scouts!
Ruim 376 miljoen euro voor een betere wereld
De Nationale Postcode Loterij stelt dit jaar een bedrag van ruim 376 miljoen beschikbaar voor maatschappelijk ondernemerschap. Dit werd bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala op 4 maart in Amsterdam. Het geld komt terecht bij een verscheidenheid aan goede doelen die werken aan een betere wereld binnen en buiten Nederland. De Postcode Loterij zegt Scouting jaarlijks een gift van 500.000 euro toe, dat wordt aangewend om de vereniging continu te blijven verbeteren. Scouting is in 2017 ook in aanmerking gekomen voor een extra bedrag van ruim 1,6 miljoen voor de ontwikkeling van het Avonturenhuis. Microkrediet professor Muhammad Yunus, sprak tijdens de avond over de kracht van sociaal ondernemerschap en de noodzaak om meer dan ooit te investeren in duurzaamheid.
Scoutinggroepen en de financiële risico’s
De coronacrisis treft iedereen in Nederland hard. Ook voor Scoutinggroepen heeft de crisis grote gevolgen. Scoutinggroepen hebben verschillende inkomstenbronnen. Op de eerste plaats is er ledencontributie. Doordat Scouting, weliswaar online, gewoon doorgaat, speelt een discussie over contributiekorting niet zoals in andere sectoren. Maar omdat groepen de contributie bewust laag houden om zoveel mogelijk kinderen Scouting te kunnen bieden, dekt deze bij lange na niet de begroting. Naast de contributie worden Scoutingactiviteiten betaald uit verhuur van gebouwen aan scholen en jeugdverenigingen. Verder zijn geld genererende acties noodzakelijk voor een gezonde financiële balans. Omdat verhuur en geld genererende activiteiten noodgedwongen stilliggen, dalen inkomsten momenteel sterk. Ondertussen lopen uitgaven gewoon door.

Scoutinggroepen spelen, zeker nu, een belangrijke rol in de lokale gemeenschap. Juist nu kinderen
noodgedwongen thuis zitten zorgen onze activiteiten voor uitdaging en verbinding. We willen daarom de lokale en landelijke overheid oproepen om dit belangrijke deel van het jeugdbeleid niet te vergeten. We hopen te kunnen rekenen op een financiële regeling waardoor Scoutinggroepen en andere belangrijke jeugdwerkorganisaties niet omvallen. De ruim 1.000 Scoutinggroepen verspreid over heel Nederland willen graag nu en in de toekomst bij kunnen dragen aan een gezonde ontwikkeling van onze kinderen en jongeren.
Scouting Nederland start ScoutCraft: Een Minecraft-server voor haar jeugdleden en vrienden
Een team van enthousiaste vrijwilligers heeft een Minecraft-server gebouwd voor alle 110.000 jeugdleden van Scouting Nederland, plus hun vrienden vriendinnen. In het spel komen alle basisprincipes van het Scoutingspel terug. Een online wereld waarin ontmoetingen die in het echt geen doorgang kunnen of konden vinden, wel online kunnen doorgaan en waar enthousiaste leiding van Scoutinggroepen hun wekelijkse opkomst kunnen houden. Daarbij krijgen leden de kans om andere scouts uit heel Nederland te leren kennen en zo nieuwe vriendschappen te sluiten. Binnen ScoutCraft worden de belangrijkste waarden van Scouting zoveel mogelijk nageleefd. Dit betekent respect voor elkaar, respect voor de natuur en respect voor dieren. Dit komt terug in opdrachten die de spelers worden aangeboden; deze staan in het teken van het beter achterlaten van de wereld dan dat men deze gevonden heeft. Red wilde dieren, of leer over duurzame energie.
Scouting in tijden van corona
Als grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland met ruim 110.000 leden verspreid over meer dan 1.000 Scoutinggroepen bekijken we voortdurend hoe we onze scouts, vrijwilligers en medewerkers het beste kunnen helpen nu ‘het nieuwe normaal’ in de anderhalvemetermaatschappij voortdurend in ontwikkeling is. Zo besloten het landelijke bestuur en crisisteam van Scouting Nederland alle landelijke evenementen en een aantal grote regionale activiteiten voor het gehele jaar 2020 te annuleren. Gezien de onvoorspelbare ontwikkelingen rond het coronavirus (covid-19) en de verspreiding van het virus, is dit de beste keuze om de gezondheid van alle deelnemers en vrijwilligers te kunnen waarborgen.

Daarnaast geven de coronamaatregelen ons te weinig ruimte om de evenementen goed voor te bereiden. We realiseren ons daarbij dat het voor vrijwilligers en deelnemers heel erg jammer is en/of moeilijke besluiten zijn om te nemen. We hebben veel waardering voor al die vrijwilligers die, ondanks de onzekerheid, tot het laatste moment zich ingezet hebben voor hun evenement. Per moment bekijken we welke activiteiten en evenementen wel mogelijk zijn.

Ook riepen we samen met andere organisaties burgemeesters door heel Nederland op om jeugd- en jongerenwerk, onder meer door onze professionals in de Scoutinggroepen, weer mogelijk te maken. Tijdens de versoepeling van de coronarichtlijnen voor kinderen tot en met 18 jaar op sommige vlakken helpen we onze leden, groepen en regio’s met handvatten om de Scoutingopkomst van hun (lokale) groep in de open lucht te houden. Leuke ontwikkeling is dat ook kinderen die niet lid zijn van Scouting regelmatig aansluiten in deze periode en we zo mogelijk maken dat meer kinderen weer samen buiten spelen. Op scouting.nl/coronavirus is de meest actuele informatie terug te vinden voor onze leden, groepen en andere geïnteresseerden.
Scoutinglandgoed Zeewolde in de 1,5 meter maatschappij: stil op het landgoed en nieuwe website
Het werd steeds stiller in de bossen van het Horsterwold en aan de oever van het Nuldernauw: ook ons 70 hectare grote Scoutinglandgoed Zeewolde sloten we vanwege de coronamaatregelen. We kijken ernaar uit om stap voor stap met inachtneming van de richtlijnen weer steeds meer mensen te verwelkomen. Achter de schermen en in de bossen gingen de ontwikkelingen wel verder. Er is een nieuwe website online met uiteraard alles over hoe je hier op avontuur in de natuur kunt gaan. Nu is daar ook meer te lezen over hoe we op Scoutinglandgoed Zeewolde met duurzaamheid bezig zijn: https://scoutinglandgoed.nl/ duurzaamheid.

De voorbereiding voor de bouw van het Avonturenhuis is in volle gang, zodat de realisatie binnen afzienbare tijd kan beginnen. We houden jullie graag op de hoogte.
Fysieke versie lezen of ontvangen?
Stuur een mail naar info@scouting.nl met uw naam, bedrijfsnaam en adres. U kunt deze nieuwsbrief tevens als pdf doorlezen via https://www.scouting.nl/downloads/over-scouting/publicaties/externe-nieuwsbrief/5814-scouting-nederland-nieuwsbrief-nr-1-2020.
De Scouting Nederland nieuwsbrief is bestemd voor alle abonnees, externe relaties, donateurs en oud-leden en verschijnt twee keer per jaar.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Google Plus   Youtube   Instagram