Wat doet jouw groep aan sociale veiligheid? • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
juli 2021
Wat doet jouw groep aan sociale veiligheid?
Beste scout,

Van alles wat besproken wordt binnen jouw groep is sociale veiligheid ongetwijfeld niet het meest besproken agendapunt. Logisch, want wat moet je er precies over vertellen? Voor de één is het een heel technisch onderwerp en gaat het over procedures en afspraken, zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag. Voor de ander is het een emotioneler onderwerp en gaat het over vertrouwen of het bieden van een veilige plaats voor jeugdleden om te spelen. 

Sociale veiligheid is een onderwerp wat zich perfect leent om één tot twee keer per jaar op de agenda van je groep te zetten. Iedereen binnen je groep heeft er baat bij als alle vrijwilligers zich ook verantwoordelijk voelen voor het creëren van een sociaal veilige omgeving. Vertel elkaar waar jullie staan met betrekking tot dit onderwerp. Wat is er al geregeld? Wat willen jullie nog doen om de speelomgeving binnen jullie groep nog sociaal veiliger te maken?

Het stappenplan 'Een sociaal veilige Scoutinggroep' helpt om de verschillende onderwerpen rond dit thema in kaart te brengen. Op scouting.nl vind je daarnaast meer achtergrondinformatie en praktische informatie om mee aan de slag te gaan.

Kom je er niet uit of wil je met iemand van het Team Sociale veiligheid overleggen? Stuur dan een e-mail naar socialeveiligheid@scouting.nl. Vragen over de VOG kun je sturen naar vog@scouting.nl.

Met vriendelijke groet,

Geertje Lycklama en Evert Bor
Team Sociale veiligheid
Deze mail is verzonden aan alle groepsvoorzitters, groepssecretarissen en groepsbegeleiders. 
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram