Heeft jouw groep al een vertrouwenspersoon? • Mijn Scouting • Ontdek Scouting • Bekijk online
Scouting
februari 2022
Heeft jouw groep al een vertrouwenspersoon?
Beste scout,
 
Het kan voorkomen dat er iets vervelends binnen Scouting gebeurd of dat er twijfels zijn over een bepaalde situatie. Soms zijn dit zaken die iemand niet gelijk kan of wil bespreken met het bestuur. Het is dan fijn als er een vertrouwenspersoon is.   
 
Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden. Meer informatie staat in het functieprofiel vertrouwenspersoon en in de brochure van Scouting Nederland. Heeft jouw groep al een vertrouwenspersoon? 
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Team Sociale veiligheid van Scouting Nederland. Stuur een mail naar socialeveiligheid@scouting.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Geertje Lycklama en Evert Bor 
Team Sociale veiligheid 
Deze mail is verstuurd aan alle voorzitters en secretarissen van Scoutinggroepen.
Scouting Nederland
Larikslaan 5
3833 AM Leusden
www.scouting.nl
Vind Scouting op
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Instagram